Zomerstop voor FIXbrigade Paddepoel

Sinds december 2023 is in Paddepoel de FIXbrigade actief: een team dat onder begeleiding van een leermeester energiebesparende klussen uitvoert bij mensen thuis. Gratis. Inmiddels zijn er 117 huishoudens geholpen en er staan nog 16 op de planning voor uitvoer. Op 1 juli eindigt de stageperiode voor de zeven leerling-FIXers van het Alfa-college Entree techniek. Alle zeven jongens hebben hun diploma Entree Techniek gehaald en stromen door naar MBO 2. Het huidige team van leerlingFIX-ers zwaait dus af. In de zomer worden er geen klussen uitgevoerd maar op dit moment wordt achter de schermen gewerkt aan het vervolg van de FIXbrigade met een nieuw, nog groter team om nog meer mensen te helpen hun energierekening te verlagen.

Schouderklopjes

Voor Jad, Youri, Martijn, Yasin, beide Ismails en Orhan zit de klus er dus op. Ze kijken met plezier terug op een waardevolle leertijd, waarin ze tientallen bezoeken aflegden, heel veel schouderklopjes van bewoners kregen, heel veel kopjes koffie dronken (en een Groninger koek cadeau kregen!), leerden hoe je een vensterbank voorziet van roosters, radiatorventilatoren aanbrengt, wat het effect is van tochtprofielen bij kierende achterdeuren en ramen en waarom cv ontluchten altijd een goed idee is. Kleine maatregelen die voor de bewoners in kwestie soms een groot en in ieder geval blijvend effect hebben.

Doorstart volgend stookseizoen

Voor het team en de leermeesters wordt de zomer dus een rustige tijd. Toch vallen de activiteiten niet helemaal stil: achter de schermen wordt hard gewerkt aan de plannen voor een voortzetting en uitbreiding van de FIXbrigade naar de noordelijke wijken en met nog meer leerlingen en leermeesters, ook in combinatie met bewonersadviezen van een energiecoach. Thuis, aan de keukentafel, maar ook op bij inloopspreekuren op strategische plekken in de wijken.

Wie zich vast wil aanmelden voor dit najaar kan dat doen via deze website